Nieuws2013-11-20T11:28:20+00:00

Coronavirus 16 maart

16 maart 2020|

In navolging op ons vorige bericht zijn de problemen met financiering in beeld. Het volgende betreft het doorbetalen van de gastouders. De belastingdienst heeft aangegeven de kinderopvangtoeslag door te betalen, zodat de kinderopvang niet in financiële nood komt. Dit is nieuw voor ons allemaal. Zoals eerder benoemd is er geen opvang contract die hierin voorziet of heeft kunnen voorzien. Veel van onze gastouders zijn hoofdkostwinners en kunnen een inkomensval van drie weken niet dragen. FlexLife stelt daarom op het standpunt dat omdat de kinderopvangtoeslag blijft doorlopen, de betalingsverplichting voor ouders blijft bestaan en dat onze gastouders de komende weken hun [...]

Coronavirus 15 maart

15 maart 2020|

Beste vraag/gastouders Vandaag is het besluit genomen dat onder andere de kinderopvang voor de komende 3 weken gesloten zal worden, met uitzondering voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Ook de gastouderopvang valt onder de wet kinderopvang. Voor gastouders is het natuurlijk belangrijk om te weten welke kinderen gaan komen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen Sommige vraagouders  kunnen dus de komende periode bij hun gastouderopvang gebruik maken van de opvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Uiteraard geldt voor de op te vangen kinderen en gastouders om de hygiëne richtlijnen van het RIVM strikt in acht te nemen! Was regelmatig handen! Hoest en nies in [...]

Gastouders – ‘winst uit onderneming’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’

7 december 2017|

Zoals bekend is het voor gastouders gunstig om als ondernemer te worden aangemerkt, zodat gebruik kan worden gemaakt van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is daarbij onvoldoende. Het inkomen van gastouders, kan dan ook vallen onder de bron ‘winst uit onderneming’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Maar welke bron van inkomen is nu juist? Het gerechtshof gaf eind juni uitleg wanneer een gastouder als ondernemer zou kunnen worden aangemerkt. Er is geen beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen deze overigens feitelijke uitspraak. Hierbij kunt u de […]

Positieve uitspraak voor ondernemerschap door gastouder!

9 oktober 2017|

De meervoudige kamer van Rechtbank Den Haag heeft op 22 september een positieve uitspraak gedaan in de zaak die FAGON, financieel adviseur voor gastouders, namens een gastouder heeft aangespannen tegen de Belastingdienst. De rechtbank is, in navolging van de uitspraak van het Hof Den Haag (27 juni 2017), van mening dat het voordeel uit de activiteiten van de gastouder als ‘winst uit onderneming’ moet worden aangemerkt. De conclusie luidt dat de gastouder haar werkzaamheden voldoende zelfstandig verricht om als ondernemer te kunnen worden beschouwd. Lees het hele verslag op: http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/meervoudige-kamer-van-rechtbank-den-haag-gastouder-voldoende-zelfstandig-om-als-ondernemer-te-kunnen/ Bron: Kennisnetwerk gastouderopvang

Meldcode kindermishandeling aangescherpt

11 juli 2017|

Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan. De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. Deze stap biedt professionals nu de ruimte om een vermoeden te melden of zelf hulp te verlenen aan een gezin. In de nieuwe situatie is het een vereiste om het vermoeden van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis. […]

Valentijn

6 februari 2017|

Volgende week is het weer valentijn! Wie laat jij dit keer stralen? Ook wij willen iemand verrassen! Geef jij het goede antwoord op deze som dan maak je kans op een leuke Valentijns knuffel. Op 14 februari verloten wij de knuffel onder de winnaars van deze som.