Zoals bekend is het voor gastouders gunstig om als ondernemer te worden aangemerkt, zodat gebruik kan worden gemaakt van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is daarbij onvoldoende. Het inkomen van gastouders, kan dan ook vallen onder de bron ‘winst uit onderneming’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Maar welke bron van inkomen is nu juist?

Het gerechtshof gaf eind juni uitleg wanneer een gastouder als ondernemer zou kunnen worden aangemerkt. Er is geen beroep in cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen deze overigens feitelijke uitspraak. Hierbij kunt u de Hof-uitspraak lezen.

Hof-Uitspraak 27 juni 2017