Gastouder bij FlexLife

Het selecteren van deskundige gastouders is een van de belangrijkste taken van FlexLife. Als gastouder vangt u immers het meest kostbare bezit van de vraagouder op. Daarom hanteren wij een uitgebreide selectieprocedure voor gastouders.

U moet minimaal in het bezit zijn van een diploma Verzorgende help & welzijn MBO niveau 2. Indien u twijfelt of uw diploma geschikt is, kunt u onze lijst met opleidingseisen inzien. FlexLife kunt u eventueel begeleiden bij het behalen van dit niveau.

De gastouder dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van zichzelf en inwonende gezinsleden ouder dan 18 jaar aan te leveren.

U heeft een EHBO diploma kinderen.

Indien u kinderen wilt opvangen met een speciaal aandachtsgebied is de minimale diploma eis Pedagogisch werker niveau 4 met aantoonbaar werkervaring.

Wanneer alle documenten in het bezit zijn bij FlexLife zal de aanvraag doorgezet worden naar de GGD zodat u geregistreerd kunt worden bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Na afronding van de selectieprocedure wordt uw profiel geactiveerd op de website van FlexLife.

Voor alle selectiecriteria op een rijtje kunt u de lijst met selectiecriteria eisen inzien.

Bij de start van de opvang wordt er een risico-inventarisatie gedaan in het huis waar de opvang plaatsvindt. Deze wordt jaarlijks herhaalt. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt zo nodig een actieplan gemaakt en moet de gastouder eventuele aanpassingen in huis doen. Bij thuisopvang wordt deze inventarisatie gedaan in het huis van de vraagouder.