Documenten

Pedagogisch beleid (PDF 6,4KB)
Opleidingseisen gastouders (PDF 98KB)
Eisen Gastouder (PDF 20KB)
Protocol ziekten,medicijngebruik en ongevallen (PDF 193KB)
Protocol wiegendood (PDF 156KB)
Protocol handen wassen (PDF 66KB)
Inspectierapport GGD 2013 (PDF 74KB)
Inspectierapport GGD 2014 (PDF 69KB)
Inspectierapport GGD 2015 (PDF 69KB)
Inspectierapport GGD 2016 (PDF 69KB)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF 295KB)
Sociale kaart FlexLife (PDF 152KB)
Klachten jaarverslag FlexLife 2015 (PDF1.380KB)
Klachten jaarverslag FlexLife 2016 (PDF1.380KB)
Klachtenregelement (PDF 2,3MB)
Reglement oudercommissie FlexLife 2016 (PDF 2,3MB)
Protocol hygiene (PDF 196KB)
Algemene voorwaarden (PDF 885KB)
Algemene voorwaarden actie periode (PDF 885KB)
Tarievenlijst FlexLife (PDF 118KB)
Overzicht leges kosten gastouderopvang (PDF 255KB)